index

Jachtmakelaars | Jachtwerven |  Watersportwinkels Jachthavens wereldwijd Zeilmakerijen |  Charters |  Links

Jachthaven zoekmachine:

Friesland   

OverijsselFrieslandGelderlandGelderlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantUtrechtZuid-HollandFlevolandLimburgGelderlandOverijsselDrentheGroningenFrieslandFlevoland

     

Akkrum
Ameland
 
Balk
Bergum 
Birdaard
Bolsward
De Leijen
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Drachten
Echtenerbrug
Delfstrahuizen
 
Earnewâld
Elahuizen
Ezumazijl
Finkumervaart
 

Franeker
Gaastmeer

Gerkesklooster
Goingarijp
Grouw
Gytsjerk
Hallum
Harlingen
Heeg
Heerenveen
Hemelum
Hindeloopen
Hooidammen / Veenhoop
Idskenhuizen
Irnsum
Joure

Jutrijp

 

Kollum
Kootstertille
Koudum
Laaxum
Langelille
Langweer
Leeuwarden
Lemmer
Makkum
Nes-Ameland
Nieuwebrug
Noord-Bergum

Oostermeer

Oostmahorn
Oldeboorn
Oudega
Schiermonnikoog
Sneek

 

Sloten
Stavoren
St. Nicolaasga
Terhorne
Terschelling

Tjeukemeer

Uitwellingerga
Veenhoop
Vlieland

Warns

Wartena
West-Terschelling
Wommels

Workum
Woudsend

IJlst
Zwaagwesteinde

  DMW        

De Marrekrite beheert in Friesland in de vrije natuur veel aanlegvoorzieningen.
Watersporters steunen deze organisatie door elk jaar een Marrekrite wimpel te kopen. 

Akkrum
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken

A.W.S. Eendracht,
Suster van der Vegtstrjitte 31, 8491 GE  Akkrum. Aan de kleine tuigsteiger en in de boxen,
vrije ligplaatsen dmv groene bordjes.
Jachthaven Tusken de Marren, U.T. Wei 31, 8491 CJ Akkrum, havenmeesters tel. 0566 652789  E-mail   Kaart
Marrekrite ligplaatsen
Jachtwerf De Wit, Polsleatwei 4, 8491 EK Akkrum, tel. 0566 651253

 Balk
Jachthaven Lutsmond, Sleatemar 1a, 8561 BJ Balk, havenmeester  tel. 0514 603434  Camperplaatsen aan de haven.  E-mail   Kaart
Jachthaven/Jachtverhuur Het Sweiland van Beekema bv, havenmeester tel. 0514 602687 
E-mail
Camping Marswal
, Tsjamkedykje 6, 8561 HA Balk, havenmeester  tel.  0514 602089   kaart

Bergum
Jachthaven Klein Zwitserland, tel. 0511 461385, max. diepgang 1,30 m
trailerhellingsupermarkt WSV Bergumermeer, Bergumerdam 51, 9251 GC Burgum, tel.  0511 465556  Camperplaatsen  E-mail

Birdaard
Gemeentelijke Passantenhaven Munehiem, havenmeester tel. 0519 332310, b.g.g. 0519 332342

Bolsward
Steiger aan het Kruiswater, gemeentelijke havenmeester tel. 0515 578735
Bolswarder grachten
Passantenhaven van Recr. Centrum "It Kruswetter" (bij Oosterlittens) , havenmeester tel. 0517 342508 E-mail  
kaart

De Leijen
Paviljoen De Leyen, Bildreed 3, 9221 SJ Rottevalle. Tel. 0512 341120
Jachthaven Rottevalle
, havenmeeter  tel.  0512 342662  kaart

 Dokkum
winterstalling: "Aldert van der Meer" tel. 0519 297736
In de Zuidergracht, diepte langs de oever plaatselijk 1m
De binnenhaven van Dokkum,
Jachthaven W.V. Dokkum
dichtbij het centrum van de stad

Dokkumer Nieuwe Zijlen
jachthaven Lunegat
brandstoftrailerhelling Jachthaven Lunegat, Kwelderweg 1, 9291 MD Kollum,  tel. 0511 408303, fax 0511 408740   E-mail  Kaart
Binnenzijde oude sluis,
langs het Dokkumerdiep

 Drachten
Jachthaven Drachten Buitensvallaat, havenmeester  tel. 0512 513276, fax  0512 531982  
kaart
Voldoende plaatsvoor passanten. Douche- en toiletgelegenheid is redelijk.
Drachten is ongeveer 30 minuten lopen.

 
brandstoftrailerhellingsupermarkt De Drait Yachting, Biskopswei 27, 9213 VM De Wilgen. Tel. 0512 513276   Camperplaatsen  E-mail 
Haven ligt aan de Drait, helemaal doorvaren tot een betonnen brug.

Jachtwerf J.O. van der Werff, Buitensvallaat 8, 9204 WX  Drachten. Tel. 0512 512601, fax 0512 531982  E-mail


Smelne Yachtcenter BV , De Steven 26 , 9206 AX  Drachten.  Tel.  0512 512669   E-mail
 

 Echtenerbrug/Delfstrahuizen
Passantenhaven Oan'e Tsukemar, VVV Turfkade 18a, havenmeester  tel. 0514 541388


brandstofsupermarkt Jachthaven De Merenpoort bv, Hellingpad 16, 8539 SW Echtenerbrug. Tel. 0514 541463  E-mail   kaart
Jachthaven meteen na het Tjeukemeer.
Altijd plaats genoeg, ook voor grotere schepen. Brandstof verkrijgbaar. In april 2004: een nieuw toiletgebouw!
Winkels en restaurants op loopafstand.

Watersportbedrijf Turfskip, Turfkade 15, 8539 SV Echtenerbrug. Tel.  0514 541467
 E-mail
supermarktJachthaven / Camping De Driesprong, Lemsterweg 20, 8484 KK Langelille. Tel. 0561 481473
Jachthaven De Meerkoet, De Petten 16,
8539 RM Echtenerbrug. Tel. 0514 541101

Earnewald/Eernewoude
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken
trailerhelling Jachthaven Earnewald, P. Miedemaweg 9, 9264 TJ  Earnewald, tel. 06 12142631  Camperplaatsen   E-mail
Jachthaven Westerdijk, Feantersdyk 8, 9264 TN Earnewald, havenmeester  tel. 0511 539360   E-mail
Passantenhaven Eernerwoudsterwijd. Goede passantenhaven, prima douche- en toiletgelegenheid
in VVV gebouw. Gelegenheid tot het boeken van excursies van het Fryske Gea. kaart

Hotel Princenhof, tel. 0511 539206
supermarkt Jachthaven/Camping It Wiid, Koaidijk 10, 9264 TP Earnewald. Tel. 0511 539223  Fax. 0511 539335  E-mail 
Marrekrite ligplaatsen

Elahuizen

Zeilcentrum Allemansend ,
Mardyk 7-9, 8581 KG  Elahuizen. Tel. 0514 604080. Fax 0514 602526    E-mail   kaart
Watersportcentrum "De Fluessen"Meerdijk 11-17, 8581 KG Elahuizen, havenmeester  tel. 0514 602525, fax  0514 603535
 E-mail


Jachthaven / Camping De Koggeplaet, Mardijk 3, 8581 KG, Elahuizen, havenmeester  tel. 0514 603838   E-mail   kaart

 Ezumazijl
Jachthaven van W.S.V. De Raskes Ezumazijl, havenmeester  tel. 0519 321233

Finkumervaart
Jachthaven It Spoardok,  Tel.  06 53360934 b.g.g. Tel. 06 53855159

Franeker
Gemeentelijke aanlegplaatsen, gem. havenmeester  tel. 0517 380447

Gaastmeer
Waterrecreatie Allard Syperda, Munkedyk 2, 8611 JM Gaastmeer. Tel. 0515 469666 E-mail
Passantenhaven in centrum, tel. 0515 469577
Jachthaven Pieter Bouwe, Wieldyk 30, 8611 JK Gaastmeer. Tel   0515 469696  Bgg. 0515 469111

Gerkesklooster
Dorpshaven De Landtong, havenmeester  tel.  0512  351588

Goingarijp
Oer `t String
, It Hof 13, 8511 AE Goingarijp, havenmeester  tel. 0566 689245

Bungalowpark Garijp
, It String 7, 8511 AB Goingarijp E-mail
Watersportcentrum 't Garijp,
It String 7, 8511 AB Goingarijp, tel. 0566 689396  E-mail   kaart

 Grouw
Gemeentelijke jachthaven naast het Theehuis, tel. 0653151298
Steigers van de gemeente aan de Rechte Grouw
brandstoftrailerhelling Jachthaven De Blieken, t.o. Hotel Oostergo, Garde Jagerswei 4-5, 9001 ZP Grou, tel. 0566 621335
Jachthaven d'Oerhaal, havenmeester  tel. 0566 623322
Jachthaven Roel Wester, Garde Jagerswei 11, 9001 ZP Grouw. Tel. 0566 621326
Aan de Rechte Grouw bij Zeilmakerij Molenaar
Jachthaven Biensma, achter Halbertsmafabriek
Jachthaven Molenaar, verhuur van open en overdekte ligplaatsen voor boten, tel.  06 28763951  of  0314 346211
Waterpark Yn 'e Lijte, Yn'e Lijte 1, 9001 ZR Grou. Tel. 0566 621487 
E-mail   kaart 
Bij Techn.Scheepsservice B.de Jong
, Oedsmawei 2, 9001 ZJGrouw. Tel. 0566 621719  Fax 0455 622589  E-mail
Warber Jacht Service, Singel 10J, 9001 XP Grou. Tel. 0566 623370
Marrekrite ligplaatsen aan het Starteiland en het eiland Biggemeer

Gytsjerk
Jachthaven Gytsjerk, De Draai 29, 9061 DH Gytsjerk   E-mail
 

 Hallum
Jachthaven W.V. Wetterfreonen, havenmeester  tel. 06 53772760

Harlingen
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken
harlinger havens
Jachthaven H.W.S.V. , Noordergrachtswal 34, 8861 SK Harlingen  Tel. 0517 416898
Noorderhaven, havenmeester  tel. 0517 415666
Jachthaven van Jachtwerf Atlantic B.V., Sibadaweg 34, 8861 VG Harlingen. Tel. 0517 417658
Jachthaven van Jachtservice Bijko
, Koningsweg 4, 8861 KN Harlingen, tel. 0517 415116    kaart  E-mail
Jachthaven Kosik, Koningsweg 13, 
8861 KN Harlingen,  tel.  0517 415652 of 06 41212375
ZO-singel, NO-singel en de Harlingertrekvaart
Jachthaven North-Line Yachts, Kelvinstraat 2D, 8861 ND Harlingen. Tel. 0517 391054  E-mail

 Heeg
Winterstalling de Boer,
It Butlan 4, 8621 DV Heeg, teI. 06 19019199.  E-mail
Jachthaven Foekema`s Watersportbedrijf, havenmeesters tel. 0515 442226
  E-mail    kaart
Jachthaven in het centrum van Heeg. Gezellig, knus en hulpvaardig personeel. Douches en toiletten uitstekend.
Op loopafstand van het centrum van Heeg.

Jachthaven Eendracht, It Eilan 68, 8621 CT Heeg, havenmeester tel. 0624 404610  E-mail   kaart

 
Heech bij de Mar, De Draei 37, 8621 CZ Heeg, havenmeester  tel. 0515 442750   E-mail
Jachthaven Varskip,
De Draei 35, 8621 CZ Heeg, havenmeester  tel. 0515 442755  E-mail   kaart
Rivera Nautic waterrecreatieDe Draei 31, 8621 CZ Heeg,  tel.  06 28766069 of 06 12940965    E-mail   kaartJachthaven Ottenhome Heeg, De Draei 3, 8621 CZ Heeg, havenmeester  tel. 0515 442898   E-mail   kaart
Aan het Heegervar ten N van het eiland
Hoora, kruising van de Graft en het Hegervar 
Bungalow-watersportpark De Pharshoeke, Pharshoeke 61, 8621 CW Heeg  Tel. 0515 442314  E-mailsupermarkt Passantenhaven Heegerwal, Pharshoeke 99, 8621 CW Heeg. Havenmeester  tel. 0515 443753   E-mail   kaart
Waypoint Heeg, Tel. 0515 443338

 
brandstof Van Roeden Watersport , Gouden Bodem 13 , 8621 CV Heeg, tel. 0515 443330  E-mail   kaart
Jachtwerf Heeg B.V.,
It Butlan 14, 8621 DV Heeg, tel 0515 442237, fax 0515 44 25 05   E-mail
Aanlegplaatsen in de haven aan de Rakkenpolle in het Heegermeer

 Heerenveen

brandstoftrailerhelling Jachthaven De Welle, Wetterwille 35, 8447 GB Heerenveen, havenmeester  tel. 0513 629567  E-mail 
Jachthaven De Bron,
Leeuwarderstraatweg 115B te Heerenveen, havenmeester  tel. 06 12324582
Jachthaven W.V. Nannewijd, havenmeester  tel. 0513 629567

Hemelum
Jachthaven van W.V. De Swaeikom, havenmeester  tel. 0514 581969
De Morra Watersport, Buorren 31, 8584 VC, Hemelum, tel. 0514 581666, fax  0514 581891   kaart

 Hindeloopen
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken

  
brandstoftrailerhellingsupermarkt Jachthaven Hindeloopen, Oosterstrand 3, 8713 JS Hindeloopen, havenmeester  tel. 088 0504160  E-mail  kaart

Vereniging Hylper Haven
, 't Oost 12 8713 JP Hindeloopen. Tel. 0514 522009 

Hooidammen / Veenhoop

Hotel-Cafe-Restaurant Iesicht
De Veenhoop Watersport en Recreatie, Eijzengapaed 8, 9215 VV  De Veenhoop E-mail   kaart
Zeilschool De Veenhoop
,
Eyzingapead 7, 9215 VV De Veenhoop  Tel. 0512 461412    E-mail

 Idskenhuizen
brandstoftrailerhellingsupermarkt Jachthaven van Recreatiepark Idskenhuizen, Mastersein 12, 8523 NK, Idskenhuizen, havenmeester tel. 0513 431846  kaart
Koevordermeer:
trailerhelling Jachthaven De Koevoet, Troelstraweg 17, 8524 DK Teroele, tel.  0513 431685 (tussen Langweer en Idskenhuizen) kaart

Irnsum
 
brandstof Jachthaven Sneekerhof,  Wjitteringswei 23, 9011 WJ Jirnsum. Tel. 0566 689595   E-mail   kaart
Zomer-winterstalling, passantenplaatsen, havenrestaurant, diesel pomp, gasflessen,
speeltuin voor kinderen
Draadloos internet
Ruime  parkeergelegenheid

Kraan (tot max. 6 ton) & helling
Scheepsreparatie en onderhoud
Ligging: Aan het Prinsesmargriet kanaal, achter de sluis naar het Sneekermeer.

Jachthaven Fa. Roukema, havenmeester  tel. 0566 602405
Jachthaven Boarnstream, Industrieweg 25, 9011 WH Jirnsum, tel. 0566 60 08 28   kaart

Fax. 0566 600848, mobiel: 06 20002312   E-mail
Jachthaven van RFU Jachtspecialist, It String 9, 9011 TA, Jirnsum.
Tel. 0566 601881 E-mail 
Marina Irnsum, Wjitteringswei 1, 9011 WJ Jirnsum. Tel. 0566 601880‎Jachthaven Aqualux Yachtcharter BV,  It String 13, 9011 TA Irnsum Tel. 06 13239302   Fax  0842 150038
Ligplaatsen bij Camping Molehiem, havenmeester  tel. 0566 601661  E-mail 
kaart

 Joure
Passantenhaven Jou
re, Grienedyk 6 8501 AX Joure Tel. 06 22052512  Fax 0513 410897   kaart
Steiger aan de Groenedijk en Slachtedijk
Marrekrite ligplaatsen
, tegenover de Joustersluis

Jutrijp
 
Jachthaven Jutrijp, Binnenpaed 22, 8623 XL Jutrijp, tel. 0515 443328  (Haar- en nagelstudio) E-mail kaart

 Kollum
Jachthaven De Rijd van W.V. Kollum, havenmeester  tel. 06 27474799

Kootstertille
Gemeentehaven bij de W.V. Achtkarspelen

Koudum
Jachthaven Galamadammen, Galamadammen 1-4, 8723 CE Koudum Tel. (+31) 0514 521346  E-mail  kaart
De Jister, havenmeester  tel. 0514 521391, ook kampeerterrein
Jachthaven `t Berghout , scheepstimmerwerf, tel. 0514 521722
De Wijk, van W.S.V. De Fluessen, havenmeester tel. 0514 521376
Gemeentehaven in het dorp
Gemeentelijke aanlegplaatsen aan de Koudumervaart
 

 
brandstoftrailerhellingsupermarkt De Kuilart, De Kuilart 1, 8723 CG Koudum. Tel.  0514 522221, Fax  0514 523010  Subtropische binnenzwembad  E-mail   kaart
overdekte winterberging: tel. 0514 521293
De Jong Winterberging, De Tille 3, Koudum Tel. 0514 523176  of  06 45402410 E-mail

 Laaxum
NO-zijde van de haven, voor levensmiddelen moet men naar Warns, 2,5km.

Langelille

brandstoftrailerhellingsupermarkt De Driesprong b.v., Lemsterweg 20, 8484 KK Langelille. Tel. 0561 481473 
Zomer -winterstalling, passantenplaatsen, vaste ligplaatsen, havenrestaurant, supermarkt, watersportwinkel, diesel pomp, gasflessen, vrij te gebruiken barbecues, picknicktafels,
ruime parkeergelegenheid, draadloos internet, kraan, scheepsreparatie en onderhoud, wasmachines, strand !

Langweer
Haven in het dorp
Passantenhaven Langweer, Pontdyk 2, 8525GG Langweer Tel.  0513 499660  E-mail   kaart
brandstof De Woudfennen (Boornzwaag), Wielenlaan 19, 8526 GE Boornzwaag , tel. 0513 499998  E-mail
De Hoek Watersport,
Dijken 1 , 8528 DT Langweer, tel. 0513 499116, fax  0513 499936  E-mail   kaart
Marina Noel
,
Pontdijk 8c, 8525 GG Langweer, tel. 06 53977707  E-mail    kaart
Recreatiepark Leyenspolder, Pontdijk 6 8525 GG Langweer, Tel. 0513 499263  E-mail 
Koninklijke Watersport Vereniging Langweer, Pontdyk 8, 8525 GG Langweer. Tel. 0513 499298  E-mail   kaart

Leeuwarden
Marrekrite ligplaatsen ,
Jachthaven van Stichting De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, Jachthavenlaan 3, 8937 AM  Leeuwarden. T
el. 058 2125759  E-mail  kaart
Gemeentelijke ligplaatsen
brandstoftrailerhelling Hemrik Marine, Junokade 2, 8938 AC, Leeuwarden. Tel. 0580 2880007  E-mail   kaart
Jachthaven De Zwemmer, De Zwemmer 9, 8939 CA Leeuwarden. Tel. 06 51596310   E-mail  kaart

 Lemmer
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken
verwarmde winterstalling: Jachtwerf Gebr. Zevenbergen, tel. 0514 562513
In de stadswateren
Gemeentelijke havenmeester  tel. 0514 561331

kaart

brandstofsupermarkt Jachthaven Slump, Sluisweg 3a 8531 DJ Lemmer Tel. 0514 562725  of  0643034818   E-mail
brandstof Jachthaven De Punt B.V. , Industrieweg 19, 8531 PA Lemmer. Tel. 0514  563470 Fax  0514 565469   E-mail
brandstoftrailerhelling Jachthaven Lemmer-binnen, Platte dijk 10, 8531 PB  Lemmer. Tel. 0514 561979  E-mail  Camperplaatsen  kaart
Jachthaven Iselmar, Plattedijk 16, 8531 PC  Lemmer Tel. 0514-569096  E-mail
Grote haven met uitstekende douche- en toiletgelegenheid.
Bij uitstek dé slechtweer haven voor ouders met kinderen,
een overdekt zwembad en bowlingbanen
aanwezig


brandstof Watersportcentrum Tacozijl, Plattedijk 12,  8631 PE,  Lemmer, havenmeester  tel. 0514 562003 / 0514 563668
winterstalling Tacozijl fax. 0514 561470
  E-mail  kaart
trailerhelling Watersport Recr. centrum De Brekken, Brekkenweg 10, 8531 PM Lemmer. Tel. 0514 562115   E-mail 


supermarkt Jachthaven Lemsterbaai, Vuurtorenweg 17A, 8531 HJ Lemmer, havenmeester  tel. 06 15246564  E-mail
Het havenkantoor is gevestigd in het complex De Lemster Baai. Ook vindt u daar de toilet- en douchegelegenheid.
De jachthaven staat garant voor nette voorzieningen en heeft de
Blauwe Vlag. 
Jachthaven Lemmer BV, Vuurtorenweg 10, 8531 HJ Lemmer, tel. 0514 560880   E-mail
Gemeentelijke Binnenjachthaven, Plattedijk 6, 8531 PB Lemmer. Tel.  0514561979  Fax. 0514561979   kaart


supermarkt Friese Hoek Lemmer B.V., Vuurtorenweg 19, Postbus 5, 8530 AA  Lemmer, havenmeester  tel. 088 0504130   E-mail    kaart
Meteen na het IJsselmeer, voor het havenhoofd stuurboord uit. Ligplaatsen in boxen, altijd voldoende plaats. Goede toilet- en douchegelegenheid. Dieselpomp aanwezig.  Winterstalling
Jachthaven/Jachtwerf Maronier, in de industriehaven, havenmeester J.W.Maronier, tel. 0514 563300
winterberging overdekt en op de wal  
E-mail   kaart
Yachting Sirius B.V., in de industriehaven, tel. 0514 565098
Jachtwerf Maritiem Lemmer, in de industriehaven, tel. 0514 561500
Jachtwerf - MarineCenter B.V., Vuurtorenweg 2, 8531 HJ Lemmer, havenmeester  tel. 0514 562777 en 06 54367900  E-mail  
kaart

 Makkum
winterstalling : "Jachtcentrum Bloemsma"overdekte stalling en buitenstalling, tel. 0515 231789

Jachthaven Seabell
,
De munniksplaat 12, 8754 HG Makkum, tel. 0515 232021  E-mail  kaart
Jachthaven W.V. Makkum, havenmeester  tel. 0515 231408 
brandstoftrailerhellingsupermarkt Marina Makkum, Suderseewei 6-8, 8754 GK Makkum, havenmeester  tel. 0515 232828   E-mail
Jachthaven Prins van Oranje Makkum, De Stienplaat 1, 8754 HE Makkum, havenmeester  tel. 0515 232930   kaart
Sailcentre Makkum, De Stienplaat 9a, 8754 HE Makkum, tel. 0515 232355   E-mail
gem. binnenhaven, havenmeester  tel. 0515 231450 en  0515 232127 
gem. buitenhaven, havenmeesters zie binnenhaven


Alpha Sail Makkum, Stranwei 17 , 8754 HA Makkum. Tel.  06 15064763
Damstra Yachtbuilders, tel. 0515 233000


supermarkt Jachthaven/Recreatiecentrum "De Holle Poarte", De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum, tel.  0515 231344, fax 0515 231339   E-mail  kaart

 Nes-Ameland
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken
Jachthaven Stichting `t Leye Gat, Oude Steiger 3, 9163 GV Nes Ameland, havenmeester  tel. 0519 542159   kaart
kanaal 31 of Centrale Meldpost Waddenzee marifoonkan. 4   E-mail

De diepte is 1,20m. bij gem. LLWS
http://www.waddenzee.nl/

Nieuwebrug
Jachthaven Postma, Jachtwerf & Jachtbemiddeling,
Leeuwarderstraatweg 251, 8469 AB Nieuwebrug, tel.  0513 620881  E-mail    kaart
Jachth. van jachtwerh Gebr. Langenberg, havenmeester  tel. 0513 671217

Noord-Bergum
trailerhelling Jachthavencentrum/Camping Zwartkruis, Rijksstraatweg 80, 9257 DV Noardburgum, tel. 0511 472197
winterstalling binnen en buiten.
  E-mail   kaart

 Oldeboorn
Swettehaven van W.V. Aldeboarn, langs de oevers van de Boorne, tel. 0566 631418 / 0566 631633

Oostermeer
Watersportbedrijf "de Lits", Snakkerbuorren 9, 9261 VM Eastermar, tel. 0512 471482   E-mail   kaart

Oostmahorn

Friesland Boten Westergeest, Simmerwei 2, 9295 KA, Westergeest. Tel. 0511  447576   E-mail  kaart

aanlegsteigers nabij Oostmahorn

  Oudega (Smallingerland)
Jachthaven in de dorpskern, havenmeester
 tel. 0512 370265

Oudega (Oudegaasterbrekken)
Jachthaven De Bearshoeke, Tsjerkewei 2 a, 8614 JD Oudega -W- Tel. 0515 469 805  Fax. 0515 469 244  E-mail   kaart
Dorpshavenkom (ook camping)
, havenmeester  tel. 0515 469651 of 0610492004
Jachtwerf Bootsma, Hoytemadyk 2 , 8614 AR Oudega. Tel. 0515 469960  of 0515 469820  of  06 22121861  E-mail

Schiermonnikoog
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken


Jachthaven Schiermonnikoog, havenmeester tel. 0519 531544, marifoonkan. 31    E-mail   kaart
max. verblijfsduur bij volle haven 4 dagen.
De haven is bereikbaar tijdens hoogwater, de gemiddelde diepte van de toegangsgeul is 1.50 m
Informatie havenmeester: telefoon 0519 531544 / VHF kanaal 31

http://www.waddenzee.nl/

Sneek
winterberging: samenwerkende jachtmakelaars Sneek tel. 0515 422998
"Vacante Jachtbouw b.v." , Einsteinstraat 9, 8606 JR Sneek Tel. 0515 423237 Fax 0515 424995
jachtservice: Tornado-sailing (dealer Feeling) winterstalling en alle werkzaamheden, tel. 0515 559260 
JFT Watersport "Op ’t Ges" , Eeltjebaasweg 5, 8606 KA Sneek , tel. 0515 443867   E-mail
Jachthaven Broeresloot, It Ges 10, 8606 JK Sneek  E-mail 
Sneeker Jachthaven,
Burgemeester De Hooppark 2, 8605 CR Sneek. Tel. 0515 413089   E-mail  kaart
Jachthaven/jachtwerf Joh. v.d. Meulen
,
Selfhelpweg 11-13, 8607 AB Sneek Tel. 0515 413078 E-mail 
De Kolk bij de Waterpoort,
de Stadsgracht van de Kolk tot het Zomerrak.
Prima aanlegplaatsen, veel rustig passerende recreatie-scheepvaart. Nieuwe gemeentelijke douche- en toiletgelegenheid op loopafstand.
Centrum van Sneek, met veel winkels en restaurants op loopafstand.
Woudvaart aan de O-kade
Aquanaut Yachting Holland
,
Selfhelpweg 9, 8607 AB Sneek, havenmeester  tel. 0515 411793    kaart
B.V. Sneekerjachthaven aan de Oudvaart, havenmeester  tel. 0515 413089
De Domp Sneek, De Domp 4, 8605 CP Sneek,  tel. 0515 412559  E-mail    kaart
Van Wijk Martiem Sneek B.V. Toppenhof, havenmeester  tel. 0515 417760 
Jachthaven van Brandsma-Jachten , Eeltjebaasweg 6, 8606 KA Sneek 
E-mail kaart


brandstoftrailerhelling Paviljoen Sneekermeer Watersport B.V., Paviljoenwei 4, 8626 GD Offingawier. Tel. 0515 411322   E-mail  kaart
trailerhelling Jachthaven van R.C.N. De Potten, Paviljoenwei, 8626 GD Offingawier, ingang Houkesloot, tel. 0515 415205
Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Postbus 100, 8600 AC  Sneek


Jachthaven Het Starteiland, havenmeester Rene Broekhuis. Stichting Skarswegen Postbus 434, 8600 AK Sneek Tel. 06 38754054   E-mail
Cafe Restaurant 'It Foarunder' op het Starteiland in het Sneekermeer, Kolmarslan 1, 8626 GW Offingawier. Tel. 0515 416712
Jachthaven Sneekermeer, havenmeester tel. 0515 413955
Marrekrite ligplaatse
n

Sloten
 
De Lemsterpoort, Jachthaven 7, 8556 AM Sloten. Tel. 0514  531668  Camperplaatsen  E-mail   kaart
Jachthaven De Dolfijnen en Theo's Yachtservice, Jachthaven 6, 8556 AM Sloten,  fax  0514 534447 , tel.  0615 326817   E-mail

 Stavoren
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken


brandstoftrailerhellingsupermarkt Marina Stavoren Buitenhaven B.V., havenkantoor tel. 088 0504120  E-mail    kaart
Oude Vissershaven, gem. havenmeester  tel. 0514 681216, havenmeester VHF 74
Afmeren aan stuurboordzijde. Hoge kade zorgt voor moeilijke op- en afstap.
Goede toilet- en douchegelegenheid
aan de overkant. Winkels, kroegen, restaurants en botenmakelaars op loopafstand.

Langs de gemeentelijke stadsgrachten
supermarkt De Roggebroek, Koeweg 44, 8715 EN Stavoren, havenmeester  tel. 0514 681469  kaart   E-mail
Ver. Jachthaven Stavoren, beheerder tel. 0514 681988brandstof Jachthaven van Marina Stavoren B.V.,  Middelweg 15, 8715 ET  Stavoren, tel. 088 0504100   E-mail   kaart

 Sint Nicolaasga
brandstof W.S.V.Sint Nicolaasga, Westend 23, 8521 NP St. Nicolaasga, havenmeester  tel. 0513 431706   E-mail   kaart
(heffen met staande mast mogelijk)

 Terhorne (Terherne)


Terherne Haven/Varend Friesland, Kupersleantsje 9, 8493 LR Terherne. Tel. 0566 652707  E-mail 
Terherne Haven ligt midden in het dorp Terherne aan de Nieuwe Zandsloot. Vanuit de open sluis aan het eind van het Sneekermeer
op  het PMkanaal rechts, richting Heerenveen en Akkrum.
Voorbij de brug over de Nieuwe Zandsloot na 200 m rechts. De haven heeft vaste ligplaatsen voor klassieke schepen.
Passanten zijn welkom. Er zijn ongeveer 30 plaatsen, de schepen liggen langs de kade.  Het gedogen van schepen langszij is verplicht.
Goed sanitair is aanwezig. Rondom de haven staan 4 persoonsvakantiehuisjes, een galerie en een winkel van sinkel.Jachthaven Oksewiel, Terhornsterdijk 4, 8493 LP, Terhorne, tel. 0566 689277  E-mail    kaart
Jachthaven Waterrecreatie Terhorne, havenmeester tel. 0566 689351
Dorpsjachthaven van Sjerp de Vries, havenmeester  tel. 0566 689265
Jachthaven Terzoolsterzijl, havenmeester tel. 0566 689595
Jachthaven van Watersportbedrijf De Horne, havenmeester  tel. 0566 689264
Jachthaven/jachtwerf Nerushoek, Buorren 8a, 8493 LE Terherne. Tel. 0566 689839, mob. 06 53905324  E-mailBrakel Watersport
, Jelle-Paad 7, 8493 RG, Terherne, tel. 0566 689489, fax 0566 689069   E-mail    kaart
Jachthaven Rijpkema, Terhornsterpoelen, tel. 0566 689340
Jachthaven De Zandsloot, havenmeester  tel. 0566 689810 / 0566 689888, fax 0566 689835   E-mail 
  kaart
brandstofsupermarkt Jachthaven van Watersportcentrum Mid-Friesland, Jelle-paad 1, 8493 RG, havenmeester tel. 0566 689860, fax 0566 689870   E-mail
Vaste en passantenligplaatsen met open verbinding naar het Sneekermeer. De haven beschikt over ongeveer 200 ligplaatsen voor schepen tot max. 15 m.
Diepgang 2.50m.Toiletten, douches, waserette, diesel- en benzine tankstation,
pompen voor bilgewater en vekalien, stroom (16Amp.) water, kraan tot 10 ton.

Plaatsen door de
Marrekrite aangelegd, Terhornster- en Terkaplesterpoelen

Terschelling
brandstof Passantenhaven  Terschelling, Werkhaven 1, 8881 GD Terschelling West. Tel 0562 443337   kaart   E-mail
 

Tjeukemeer
Watersportcentrum Tjeukemeer, De Akkers 47, 8536 VD Oosterzee, tel. 0514 541718  /  06 54342362   E-mail   
kaart

Uitwellingerga

trailerhelling Watersportcentrum Hart van Friesland, Eastwei 8, 8624 TG Uitwellingerga  E-mail   kaart
Gemeentelijke laad- en loswal.
Uitstekende plek voor passanten. Toilet- en douchegelegenheid. Een fiets is beschikbaar om winkels te kunnen bereiken.
trailerhelling Jachthaven De Watervriend, Sjuwedyk 10-12, 8624 TV Uitwellingerga. Tel. 0515 559897   E-mail   kaart
Jachtwerf Wetterwille, havenmeester  tel. 0515 559249
Jachthaven Bouma, Buorren 1, 8624 TL Uitwellingerga. Tel. 06 13878327  E-mail
Marrekrite ligplaatsen

 Vlieland
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken

 
brandstoftrailerhellingsupermarkt Stichting Aanloophaven Vlieland, Postbus 44, 8899 ZN Vlieland, havenmeester tel. 0653 379584, mobiel 06 53379584,
marifoonkan. 9, rijdende winkel op de haven, loopafstand tot het dorp 10 - 15 min.  E-mail    kaart
Al het Vlielandse nieuws vind je op www.vliestroom.nl
Alle Vlielandse adressen vind je op
hier  http://www.waddenzee.nl/

 Warns
winterstalling tel. 0514 682238

 
Pyramide Watersport, Tsjalk 13, 8721 EN Warns. Tel. 0514 682238 Fax 0514 682592  E-mail
De Stormvogel, Boppelâns 9-11, 8721 GE Warns. Tel.  0514 681388
supermarkt Marina Friesland, Ymedaem 3, 8722 HP Molkwerum. Tel. 0514  682201   E-mail  


 
De Vrijheid, Op 'e Wal 12, 8721 GJ Warns (Friesland)  tel. 0514 681623   E-mail  kaart

 Wartena
brandstoftrailerhellingsupermarkt Stichting Jachthaven Wartena, Butenstreek 3, 9003 MC Warten, havenmeester  tel. 058 2551870  Camperplaatsen  E-mail 
Langs de O-oever van de Rogsloot
Westelijk van de basculebrug

West-Terschelling
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken


brandstof Stichting Passantenhaven Terschelling, havenmeesters tel. 0562 443337, max. verblijfsduur bij grote drukte 3 dagen   kaart
Diepte van de havengeul 3,60m. bij gemiddeld LLWS   E-mail  
350 tot 400 ligplaatsen
http://www.waddenzee.nl/

 Wommels
Jachthaven Littenseradiel , Suderseleane 15, 8711 GX  Workum , beheerder tel. 0515 331555

Workum
Charterhaven van de bruine vloot + online boeken
Hollandboat, Suderséleane 15, 8711 GX Workum.  Tel. 0515 541131
Jachthaven It Soal
, Suderseleane 25 , 8711 GX Workum,  tel. 0515 542937  E-mail   kaart
Beute Scandinavian Yachts, Suderseleane 13, 8711 GX Workum. Tel. 0515 542108 Jachtservice bedrijf / winterstalling buiten en binnen / ook verkoop nieuw/gebruikt  kaart
In de havenkom


Kuperus Watersport, Doltewal 32, 8711 BA, Workumtel. Tel. 0515 541728, fax 0515 541717   E-mail   kaart
Jachtwerf en -haven T. Bouma, Algeraburren  27, 8711 BR Workum. Tel. 0515 541797
jachthaven Bouwsma, Molenburen 11, 8711JA Workum,  tel. 0515 542004   E-mail
Aquatel yachtservice, Suderseleane 17, 8711GX Workum, tel.  0515 231628
Jachtwerf Faber, Kaeidyk 14, 8711HD Workum. Tel. 0515540874 E-mail
 

 
brandstof Workumer Jachthaven, Parallelwei 7, 8711 CH Workum Tel. 0515 541855   E-mail    kaart
Yachtcharter Workum, Sylspaed 75,  8711 EC, havenmeester  tel. 0515 541687
Jacht- en Motorenservice Heida, Eniggaburren 25, 8711 HP Workum. Tel. 0515 542422

 Woudsend
trailerhellingsupermarkt De Rakken, havenmeester  tel. 0514 591525, melden op havenkantoor.  E-mail   kaart


 
brandstof Schraa Watersport, De Zwaan 2, 8551 RK Woudsend, tel. 0514 591776   E-mail   kaart
Complete jachthaven en bootonderhoud op een mooie locatie tussen het Heegermeer 
en het Slotermeer aan de Welle in Woudsend. Bij de ligplaatsen is water en stroom.

Reekers Watersportbedrijf, Vosselaan 67, 8551 ML Woudsend. Tel. 0514 592018, winterstalling binnen en buiten.  E-mail
Karibu Yachting, tel.  0514 592355. Fax 0514 591434    kaart
Postadres: Karibu Yachting BV, De Butlannen 14, 8551 RK Woudsend, ligplaatsen te huur!

Koalite Yachts, Vosselaan 51, 8551 ML  Woudsend. Tel. 0514 591321
supermarkt Watersportbedrijf De Welle, Vosselaan 47, 8551 ML Woudsend Tel. 0514 591303  E-mail 
Marrekrite ligplaatsen
Watersportbedrijf StenenMan, Vosselaan 51, 8551 ML Woudsend. Tel. (+31) 06 22840710  E-mail
 

IJlst
Gemeentelijke passantenhaven in het stadje
Jachthaven van Skipper Club Charter, Sneekerpad 8, 8651 NE IJlst Tel. 0515 531599  Fax. 0515 532311  E-mail 
 

Zwaagwesteinde

brandstof Jachthaven t Eibertsnest, Kuikhornsterweg 31, 9271 HD Zwaagwesteinde  Tel 0511 472775  E-mail    kaartCopyright © 2000 - 2017 Jachthavens in Nederland.nl | B Baas-Braam | link toevoegen